Business Netwerk Systems

Voor een lagere TCO

Alles begint bij het datacenter, de centrale motor van uw IT-infrastructuur.
Bij BNS gaan we uit van een resultaat- in plaats van een technologiegedreven aanpak. Het enige dat voor u telt, is een datacenter dat :

 • zo weinig mogelijk downtime kent en dus een maximale beschikbaarheid van uw applicaties garandeert;
 • op elk ogenblik en vanop elke plaats toegankelijk is;
 • zo economisch mogelijk is opgebouwd voor een zo laag mogelijke TCO.

BNS Hybrid IT solutions is een flexibel geheel van datacenteroplossingen die worden aangepast aan de specifieke situatie van elke klant. Concreet kan BNS zorgen voor:

 • de opbouw van uw on-site datacenter (private cloud);
 • het beheer van uw applicaties in het BNS Datacenter (trusted cloud);
 • de configuratie van uw applicaties op wereldwijde datacenters (public cloud).

Welke oplossing er voor elke applicatie ook wordt gekozen, uw gebruikers zullen het verschil niet merken. Voor hen werkt BNS Hybrid IT solutions als een naadloos geheel van applicaties die vanop gelijk welke plaats en vanop gelijk welk toestel toegankelijk zijn.

Private cloud (uw datacenter)

Het bouwen van krachtige en geconsolideerde datacenters is al vele jaren een specialiteit van BNS. Ook binnen BNS Hybrid IT solutions blijft uw eigen on-site datacenter een belangrijk element.

Heel wat applicaties functioneren namelijk het best als ze lokaal kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor programma‘s die veel reken- en grafische kracht vragen (zoals een CAD/CAM-pakket) of waarbij grote hoeveelheden data over een snelle verbinding moeten worden gestuurd (zoals een fileserver).

Trusted cloud (BNS Datacenter)

Afgeschermd door maximale fysieke beveiliging en achter een ondoordringbare firewall, bevindt zich het BNS Datacenter. Hier kunnen wij uw applicaties in alle veiligheid hosten en monitoren. De trusted cloud is de gedroomde oplossing voor toepassingen zoals ERP-software of uw e-mailserver.
Programma‘s die:

 • vanop verschillende locaties beschikbaar moeten zijn;
 • werken met bedrijfsgevoelige data;
 • een hoog bedrijfskritisch karakter hebben.

Door mee te profiteren van de gedeelde infrastructuur van het BNS Datacenter, verlaagt u de TCO van uw applicaties. Als er zich een technisch probleem voordoet, weet u onmiddellijk tot wie u zich kunt wenden.

Public cloud (publiek datacenter)

Er zijn vandaag al applicaties die op de wereldwijde public cloud draaien zonder dat iemand daar van opkijkt. Het beste voorbeeld is uw website : het levert nog weinig voordeel op om die op uw eigen server te hosten. In de toekomst zal de public cloud steeds vaker worden ingezet als een kostenbesparend platform voor applicaties die een laag bedrijfskritisch karakter hebben.

BNS kan optreden als uw betrouwbare gids doorheen de public cloud.

 • We beheren al uw contracten met de wereldwijde aanbieders van clouddiensten.
 • We configureren uw applicaties op de public cloud.
 • We zijn uw helpdesk voor al uw clouddiensten zodat u altijd één aanspreekpunt hebt.

BNS Hybrid IT solutions = maximale flexibiliteit

Uw datacenter mag nooit een keurslijf zijn. Dat is de gedachte achter BNS Hybrid IT solutions. Zo moet het mogelijk worden om :

 • uw lokale applicaties tijdelijk te verhuizen naar een extern datacenter;
 • tijdelijk uw bestaande capaciteit uit te breiden met die van de cloud.