Het software- en development team van BNS zorgt ervoor dat u het maximale haalt uit uw software investeringen. Indien u beschikt over de nieuwste en meest verfijnde programma’s, is het niet vanzelfsprekend dat die ook aansluiten bij uw businessprocessen.

Wij optimaliseren uw software en applicaties en zorgen ervoor dat ze passen in het grotere geheel van uw ICT-infrastructuur. Het naadloos integreren van verschillende platformen is niet voor niets onze specialiteit.

 • Software op maat

  Een perfecte aanpassing van uw software aan uw businessprocessen.

 • Mobile Apps

  Een betere gebruikservaring van uw oude software op mobiele apparaten

 • Websites

  Ontwerp en ontwikkeling van A tot Z

In onze kenniseconomie is informatie vaak de belangrijkste grondstof van een onderneming. Uw succes hangt dus in grote mate af van de snelheid waarmee u die informatie kunt verzamelen, circuleren en … terugvinden, en daar knelt bij nogal wat bedrijven het schoentje. Zo is het niet uitzonderlijk dat interne informatie enkel nog wordt teruggevonden via de ‘externe’ omweg van de bedrijfswebsite!

Het probleem ligt vooral bij de grote hoeveelheden ongestructureerde informatie die we allemaal genereren. Voorbeelden van deze ongestructureerde informatie zijn :

 • een nog niet goedgekeurde bestelbon
 • e-mailberichten
 • verlofaanvragen
 • handboeken, procedures

Wij introduceren voor u Microsoft SharePoint om deze ongestructureerde, niet-kwantificeerbare informatie te ontsluiten. Op die manier wordt SharePoint het venster op uw informatie en bevordert het de vlotte samenwerking van iedereen.

Hoe werkt SharePoint?

SharePoint kunt u beschouwen als een verrijkte versie van een fileserver. Het structureert de informatie echter niet hiërarchisch (de bekende boom- of mappenstructuur) maar wel organisch. Een bestand wordt dus niet teruggevonden op basis van zijn plaats in een vooraf opgelegde ‘logische’ structuur, maar op basis van zijn verbanden (of ‘links’) met andere bestanden of stukjes informatie. Net zoals op het internet dus. Dat maakt dat u informatie ook veel sneller terugvindt door te browsen zoals op een website of gewoon een zoekterm in te tikken in een zoekmachine.

SharePoint werkt bovendien als een gedeelde werkruimte. Door middel van functies als revisiemanagement en versiecontrole kunt u de workflowprocessen verbeteren en een vlekkeloze samenwerking mogelijk maken!

Eigenlijk is de term Customer Relationship Management (CRM) al bijna op zijn retour. Tegenwoordig spreekt men steeds vaker van XRM : Extended Relationship Management. Het gaat hier namelijk om de relatie tussen uw bedrijf en ‘de buitenwereld’. Daarbij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of die bestaat uit:

 • klanten
 • leveranciers
 • andere contacten, zoals partners

Alles draait opnieuw rond informatie en hoe die optimaal terug te vinden en te gebruiken. Met CRM-software zoals Microsoft Dynamics CRM koppelt u elk stukje nieuwe informatie aan een bekend gegeven: een klant, een project, een leverancier. Vanaf dat moment is dat stukje informatie voor altijd verbonden met een organische structuur en daardoor perfect opspoorbaar.

Telkens wanneer een relatie u belt, ziet u onmiddellijk welke producten hij afneemt, welke offertes hij ontving, welke correspondentie eraan voorafging enz. Die historiek is bovendien toegankelijk voor iedereen binnen uw bedrijf die daarvoor bevoegd is. Verkoop, marketing, klachtenbeheer en boekhouding: al die diensten delen efficient informatie via het CRM-systeem.

Uiteraard zorgt BNS ervoor dat er ook een vruchtbare koppeling bestaat tussen uw CRM-software en andere bedrijfsprogramma’s zoals SharePoint en uw ERP-systeem.

Andere Software & Applications oplossingen

Referenties