Business Netwerk Systems

Voor IT zonder zorgen

ManagedServiceUw IT-omgeving is als een levend organisme. Als u de vinger niet aan de pols houdt, is de kans groot dat het vroeg of laat misloopt. Grote problemen zoals een overvolle disk of verstoord mailverkeer kondigen zich vaak aan door nauwelijks waarneembare symptomen. Als u die kunt registreren, kunt u tijdig ingrijpen en heel wat kosten besparen.

Een voorbeeld : bent u er zeker van dat uw dagelijkse back-up geslaagd is? Het is niet omdat de tape netjes de machine verlaat dat hij daarom ook alle gegevens bevat! Dat kunt u enkel controleren met een regelmatige steekproef.

De Managed Services Solutions van BNS verlossen u van de dagelijkse zorgen over het goede verloop van uw IT, zodat u zich kunt concentreren op uw kerntaken. Daarvoor maken we gebruik van het BNS Focus Center : een geautomatiseerd managementplatform dat de dagelijkse werking van diverse IT-componenten van onze klanten in het oog houdt.

Daarmee vervult het BNS Focus Center een dubbele functie :

  • Zodra er zich een incident voordoet in een kritisch component van uw IT-omgeving komen wij onmiddellijk in actie.
  • Er wordt automatisch een historiek bijgehouden van alle parameters van uw IT-omgeving. De tendensen die daaruit kunnen worden gedistilleerd, geven ons waardevolle informatie die ons toelaat om de werking van uw IT nog te verbeteren.

We beperken ons echter niet tot deze geautomatiseerde opvolging.


Bij BNS geloven we namelijk nog steeds in het belang van menselijke intuïtie. Daarom zal één van onze specialisten regelmatig bij u inloggen om alles kritisch onder de loep te nemen. Hoe vaak dat gebeurt, bepalen we in overleg met u. Nadien ontvangt u steeds een duidelijk rapport dat u informeert over de stand van zaken en eventuele adviezen geeft voor aanbevolen acties.