ICT is alomtegenwoordig in het bedrijfsleven. Betekenen zij nog een competitief voordeel wanneer elke onderneming beschikt over identieke out-of-the-box applicaties?

“De software-oplossing op maat die BNS voor NYK Logistics ontwikkelde zorgt voor de concurrentievoorsprong die wij wensen,” stelt Hugo Van Herck, Senior General Manager, NYK Logistics.

Wereldwijde intelligente logistieke services

NYK Logistics maakt deel uit van de Japanse NYK Group (35.000 werknemers, omzet EUR 18 miljard) en is gespecialiseerd in geïntegreerde logistieke diensten, opslag en distributie, vrachttransport, internationale netwerkoplossingen, consulting op het gebied van toeleveringsketens en informatica-oplossingen.

Het bedrijf beheert 380 opslagmagazijnen en administratieve sites. De meer dan 22.000 werknemers realiseren een omzet van ca. EUR 3 miljard.

NYK Logistics bekleedt een leidende wereldpositie die zij toeschrijft aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het gaat met name om intelligente logistiek met de nadruk op gesynchroniseerd Supply Chain Management geruggensteund door efficiënt informatiebeheer en kwaliteitsbeheer in alle geledingen van de organisatie.

NYK Logistics heeft ook een belangrijke Belgische vestiging (400 werknemers, 100.000m2 opslagoppervlakte, omzet EUR 60 miljoen) met een Europese draaischijffunctie. Klanten zijn Pioneer, Konica, Minolta, Subaru, Isuzu en, sinds kort, ook farmaceutische bedrijven.

“Onze slimme logistieke oplossingen bieden een ontegensprekelijke toegevoegde waarde aan de klant,” zegt Hugo Van Herck. “Hiervoor hebben wij een reeks toegewijde softwareoplossingen op maat laten ontwikkelen.”

Pleidooi voor software op maat

“BNS is leverancier van netwerkdiensten bij NYK Logistics België sinds 1995,”

gaat Hugo Van Herck verder.

“Voor onze logistieke kernactiviteit zoeken wij softwarematige toepassingen die een concurrentieel voordeel opleveren. Standaardapplicaties voldoen niet aan het gestelde takenpakket, vandaar de keuze voor maatsoftware.”

“Begin 2000 werden met BNS, na uitvoerig marktonderzoek, softwarecontracten ondertekend. Die omvatten de ontwikkeling en implementatie van een web-enabled track and trace-systeem. Vervolgens ook een software-oplossing voor de verdere opvolging van de nachtleveringen voor de automobielsector aan de hand van handscanning en de ordervisualisering bij de klanten.”

Het traceersysteem is ontwikkeld in .Net en telt vandaag 50 online-gebruikers met een handscanner. Het is enkel ‘s nachts in gebruik. Ondersteuningsinterventies door BNS kunnen binnen de 15 minuten plaatsvinden. De server van het systeem staat bij BNS.

De softwareontwikkeling door BNS is binnen de vastgelegde termijn opgeleverd. De uitrol op de hardware, d.i. de handscanners en GPRS-technologie van een andere vendor, NYK Logistics scoort in nichesegment dankzij maatsoftware NYK Logistics verliep iets minder vlot. De nieuwe generatie van handscanners die in gebruik is bij NYK Logistics moet de stabiliteit van de volledige oplossing verzekeren.

Het systeem is selfsupporting en eenvoudig inzetbaar op elke locatie voor zover een internetaansluiting voorhanden is.

Differentiator in nichemarkt

Voor Hugo Van Herck –voormalig IT-manager bij NYK Logistics België- zorgt de maatoplossing van BNS voor een rits unieke voordelen in de niche-activiteit van nachtelijke logistieke prestaties in de automobielbranche.

NYK Logistics en BNS zijn aan elkaar gewaagd, zo blijkt. Het logistieke bedrijf stelt extreme eisen wat betreft functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en ondersteuning. BNS beantwoordt deze verwachtingen met haperloze oplossingen en een foutloos parcours.

“Met BNS is een win-win relatie uitgewerkt. Enerzijds vinden eerdere basisontwikkelingen door BNS een afgeleide toepassing bij NYK Logistics. Anderzijds laat NYK Logistics aan BNS toe om deze voortgezette ontwikkelingen verder te commercialiseren bij andere bedrijven met niet-concurrerende activiteiten.”

Zorgt maatsoftware niet voor een toegenomen afhankelijkheid van de ICT-leverancier?

“Dit kan inderdaad parten spelen. Echter niet met BNS die getuigt van een absolute loyaliteit en een onberispelijke service in de werkrelatie. Zo hoort het. Laten we ook niet vergeten dat de ICT-leverancier hier zijn reputatie op het spel zet. De inzet is dan ook totaal.”

Conclusie

Hugo Van Herck besluit:

“Wij beschikken over het beste en het meest competitieve maatsysteem in ons specifiek marktsegment in de Benelux. Maatsoftware is een differentiator zowel vanuit de IT-invalshoek als vanuit het oogpunt van de bedrijfsrendabiliteit. BNS blijft onze voorkeurpartner voor wat betreft webgebaseerde traceer- en informatieoplossingen.”

Toegepaste oplossingen

Bij deze referentie zijn volgende oplossingen toegepast:
Data & IT
Software & Applications
Maak een afspraak

Andere referenties

Alle referenties